لیست اتاق ها

نمایش 1-5 از 5 نتایج

اتاق دوتخته / جهت یک نفر(طبقات اقتصادی4تا 9)

1 bedrooms
1 baths
22 m2

دارای یک تخت جهت یک نفر قابل انتخاب ویو شهر/کوهستان-16 تا 24...

از: تومان شب

اتاق دو تخته دبل(طبقات اقتصادی 4 تا 9)

دارای یک تخت دبل،جهت دو نفر،ویو شهر/کوه-و با استاندار یک هتل 5...

از: تومان شب

اتاق سه تخته(دبل،سینگل)

دارای یک تخت دبل-یک سینگل-ویو کرنر(شهر و کوه)، فضا اتاق استاندارد هتل...

از: تومان شب

اتاق سه تخته(سه تخت مجزا)

اتاق با سه تخت مجزا،با صبحانه-اینترنت رایگان-بصورت کرنر دارای دو ویو شهر...

از: تومان شب

اتاق دوتخته تویین

اتاق دارای دو تخت جدا از هم-ویو کوه/شهر،فضا اتاق استاندارد هتل ستاره...

از: تومان شب