قوانین و سیاست ها

باسلام

  • قوانین و سیات های هتل بزرگ چمران شیراز در بخش رزرواسیون آنلاین به شرح زیر می باشد:

1-هزینه اتاق رزرو شده با صبحانه می باشد.
2- ابطال رزرو از 20 تا 11 روز قبل از ورود میهمان،مبلغ 20%هزینه اقامت یک شب به ازای هر اتاق،10روز تا 6 قبل از ورود میهمان مبلغ 30% هزینه یک شب به ازای هر اتاق ،5 روز تا 48 ساعت مبلغ 50% درصد هزینه یک شب به ازای هر اتاق ،از 48 ساعت تا زمان ورود میهمان 70% هزینه یک شب به ازای هر اتاق، و روز ورود 100% هزینه یک شب به ازای هر اتاق به ازای یک شب کسر می گردد.
3-بعد از ورود میهمان،بعلت شارژ و تبدیل شدن به حالت چارتر ،مبلغ واریزی غیر قابل استرداد می باشد،لذا خواهشمند است در انتخاب تعداد شبها دقت کامل را انجام دهی.
4-ابطال رزروهای ایام پیک و ایام نوروز غیر قابل استرداد می بادشد،مگر در صورت حوادث غیر مترقبه و اعلام اداراه کل میراث فرهنگی مبنی بر کنسل کردن رزرو ها و برگشت وجه.
5- ساعت تحویل اتاق 14:00 و تخلیه اتاق 12:00 می باشد و در صورت در خواست نیم شارژ ورود و خروج با توجه به ظرفیت هتل تا ساعت 18:00 نیم شارژ قیمت برد هتل و بعد از آن شامل یک روز کامل می شود.
6-آوردن حیوان خانگی در هتل ممنوع می باشد.
7-داشتن مدرک شناسائی معتبر یا شناسامه الزامی می باشد.

8.هرگونه مصرف دخانیات در اتاق ها ممنوع می باشد.

  • پذیرش کودک :

کودک 3 تا 5 سال بدون هزینه

کودک 5 تا 8 سال در صورت عدم استفاده از تخت 50 درصد هزینه تخت اضاف شارژ می گردد.

از 8سال به بالا بصورت کامل محاسبه می گردد.

در ایام نوروز کوک 5 سال به بالا بصورت کامل محاسبه می گردد.